First 100 Days-ը որպես vCISO

First 100 Days-ը որպես vCISO

First 100 days-ը դարձել է ընկերությունների հաջողության բանալին: Այն հիմք է տալիս ընկերություններին՝ իրենց երկարաժամկետ և ամբիցիոզ նպատակներին հասնելու համար։ Այս կարևոր գործում ընկերություններին օգնելու համար մշակվել է հինգ քայլից բաղկացած համապարփակ ուղեցույց՝  Your First 100 Days-ը որպես vCISO:

Ուղեցույցը ներառում է՝

– vCISO-ի նպատակները
– Ռիսկերի գնահատումը
– 5 փուլ՝ հետազոտություն, մոնիտորինգ, առաջնահերթություն, իրականացում, հաշվետվություն
– Յուրաքանչյուր փուլի գործառույթները

Որոշ գործողությունների օրինակներ ներառում են՝

Հետազոտություն (0-30 օր) – անվտանգության միջադեպերի և քեյսերի վերանայում և դիտարկում
Մոնիտորինգ  (0-45 օր) – անվտանգության ռիսկերի գնահատում
Առաջնահերթություն (15-60 օր) – Կարճ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակների սահմանում և ռեսուրսների պլանավորում
Իրականացում (30-80 օր) – Ավտոմատ համակարգերի ներդրում
Հաշվետվություն (45-100 օր) –  Հաշվետվությունների և ֆինանսական ֆայլերի ինտեգրում

 

Աղբյուրը՝  https://thehackernews.com/