Zoom-ը հայտարարել է NIST-ի կողմից հաստատված End-to-End Encryption–ի մասին

Zoom-ը հայտարարել է NIST-ի կողմից հաստատված End-to-End Encryption–ի մասին

Zoom-ը հայտարարել է Zoom Meetings-ի համար նախատեսված post-quantum end-to-end encryption (E2EE)–ի ինտեգրման մասին, որը կաջակցի Zoom Phone-ին և Zoom Rooms-ին:

Zoom-ի post-quantum E2EE–ն օգտագործում է Kyber-768–ը, ինչն ուղղված է անվտանգությանը համարժեք AES-192-ին:

Որպեսզի post-quantum E2EE-ը by default կերպով միացված լինի, պահանջվում է, որ հանդիպման բոլոր մասնակիցների Zoom–ի desktop կամ mobile app տարբերակը լինի 6.0.10 կամ ավելի բարձր։

Post-quantum cryptography–ն նախատեսված է Amazon Web Services-ում (AWS),  Apple–ումCloudflare–ում, Google–ում, HP–ումSignal–ում և Tuta–ում ռիսկերը վերահսկելու համար։

Փետրվարի սկզբին Linux–ը հայտարարեց Post-Quantum Cryptography–ի ինտեգրման մասին, որը փորձում է լուծել քվանտային հաշվարկների հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները:

Մինչդեռ քվանտային համակարգիչները ներկայումս միայն տեսական հիմքի վրա են։ Կառավարությունը ջանքեր է իրականացնում՝ կազմակերպություններին օգնելով անցնել quantum-resistan ծածկագրությանը:

 

Աղբյուրը՝  https://thehackernews.com/